Historie Globus

Jak to všechno začalo

1828

V roce 1828 si v sárském St. Wendelu otevřel pan Franz Bruch, zakladatel budoucí firmy Globus, malý obchod s potravinami, který vedl do roku 1865. Firma prosperovala, rozrůstala se, inovovala. V 60. letech minulého století se objevila zásadní novinka: samoobslužný prodej. K hypemarketům, jaké známe, už stačilo udělat jen malý krůček. I přes velikost a počet svých prodejen je však dodnes Globus rodinnou firmou s osobním přístupem k zákazníkům.

15. dubna 1828 Franz Josef Bruch ve svém prvním zveřejněném inzerátu slíbil zákazníkům „nejlevnější a nejreálnější obsluhu“, což dnešními slovy znamená příslib vstřícnosti a poctivosti.

1865

Joseph Adam Bruch převzal koloniál od svého otce. Vedl firmu do roku 1905.

Koloniál přešel na Josepha Karla Brucha, který vedl firmu do roku 1949. Pod jeho vedením se stal z koloniálu velkoobchod.

1905

Koloniál Franze Brucha vozil zboží zákazníkům až do domu.

1930

První úspěchy

V roce 1963 se Dr. Walter Bruch, majitel velkoobchodu s potravinami v St. Wendel, seznámil s Wernerem Martinem, majitelem obchodu s nábytkem. Oba při svých cestách do zahraničí viděli velkoformátové prodejny a byli stejného názoru, že i v Německu bude těmto obchodům patřit budoucnost. V roce 1965 nechali společně zapsat svůj podnikatelský záměr do obchodního rejstříku.

1965

Začátky v ČR

Globus zde odvedl vpravdě pionýrskou práci. Byli jsme prvním hypermarketem, který na náš trh vstoupil. Šlo o riskantní krok, protože nikdo nevěděl, jak zákazník na prodejny typu hypermarketu zareaguje. Neodmítne je? Ukázalo se, že nikoli. Výsledkem je úspěch. Pochopili jsme, že v České republice musíme dosáhnout evropské úrovně v rekordním tempu. Denně nabízet víc než jiní, denně bojovat o vaši přízeň.


1996

I nadále zůstáváme rodinnou firmou s osobním přístupem k zákazníkům – tedy k vám. Doposud jsme otevřeli 15 hypermarketů Globus.

1828

1865

1905

1930

1965

1996

2015

Otevření jednotlivých hypermarketů v ČR

Mapa otevření jednotlivých hypermarketů v ČR


iglobus
Vítejte na stránce iGlobus.cz
Kde chcete svůj nákup vyzvednout?
Děkujeme, Váš Globus.